Zakres działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie funkcjonuje od 2007 roku. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja usług powszechnie dostępnych,obejmujących:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
 • zbiorowy odbiór ścieków,
 • naprawę i konserwację sieci i urządzeń wodociągowych,
 • remonty kapitalne, modernizację i rozbudowę sieci,
 • wykonywanie podłączeń odbiorców,
 • usługi instalacji wodomierzy,
 • usługi w zakresie budowy i remontów przyłączy,
 • utrzymanie targowisk,
 • utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów,
 • utrzymanie oświetlenia ulic i placów,
 • utrzymanie zasobów mieszkaniowych i użytkowych Gminy.