Aktualności

Warsztaty plastyczne dla dzieci do lat 9, pn. “Pan Kropelka – Strażnik Mocy” w ramach kampanii “Biała wstążka”

Warsztaty plastyczne dla dzieci do lat 9, pn. “Pan Kropelka – Strażnik Mocy” w ramach kampanii “Biała wstążka”

30.11.2021

Szanowni Państwo, dnia 4 grudnia 2021 r. na Targowisku Gminnym “Mój Rynek” w Wiązownie w godz. 10-11:00 w ramach akcji “Biała wstążka” organizujemy warsztaty plastyczne dla dzieci do lat 9, pn. “Pan Kropelka- Strażnik Mocy”. Podczas warsztatów każde dziecko będzie mieć możliwość namalowania postaci swojego bohatera, który mu pomaga w chwili zwątpienia i zdenerwowania. Prace […]

30.11.2021

Warsztaty plastyczne dla dzieci do lat 9, pn. “Pan Kropelka – Strażnik Mocy” w ramach kampanii “Biała wstążka”

23.11.2021

Awaria sieci wodociągowej w Dziechcińcu ul. Kamiennej Górki

06.11.2021

Awaria na SUW w Lipowie!

06.11.2021

Awaria pomp na SUW Lipowo !

04.11.2021

Awaria sieci wodociągowej w Duchnowie!

02.11.2021

12.11.2021 Zakład Gospodarki Komunalnej będzie nieczynny!

27.10.2021

Wstrzymana dostawa wody !

26.10.2021

6.11.2021 r. – Wyprzedaż Garażowa na Targowisku Gminnym “Mój Rynek” !!!

22.10.2021

Wymiana wodomierzy w m. Kąck od 25.10.2021 r. – 19.11.2021 r. !

21.10.2021

Awaria sieci wodociągowej w Pęclinie!

20.10.2021

Nowa taryfa za dostawę wody i odbiór ścieków !!!

20.10.2021

O bezpieczeństwie naszych dzieci z sędzią Anną Marią Wesołowską. Otwarte spotkanie 27 października !

01.10.2021

Zamknięta droga powiatowa Nr 2245W na odcinku od DK 50 do miejscowości Dobrzyniec, gm. Kołbiel !

30.09.2021

III Sąsiedzkie święto cukinii !

28.09.2021

Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków !

23.09.2021

Spis Powszechny. Zadzwoń, pomożemy przy spisie!

22.09.2021

Utrudnienia w ruchu !!!

20.09.2021

Awaria sieci wodociągowej w m. Wola Karczewska ul. Rzeki !

06.09.2021

Nie czekaj do ostatniego dnia. Spisz się już dziś!

12.08.2021

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Majdan !!!

05.08.2021

Nie czekaj do września, spisz się już teraz!

21.07.2021

Zamknięta ul. Modrzewiowa w Wiązownie !!!

19.07.2021

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt!

19.07.2021

Mobilny Punkt Spisowy. Zapraszamy na spotkania, pomożemy się spisać!

12.07.2021

Wyprzedaż Garażowa – Targowisko Gminne Mój Rynek”!

O nas

Warto nam zaufać

Wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania gminy zwiększa się wraz z ilością mieszkańców. Poziom zwodociągowania wynosi 96,3 %, Poziom skanalizowana 36,9%.

W 2020 r. do bieżących napraw dróg wykorzystaliśmy 4805 ton kruszywa betonowego, 2738 ton kruszywa dolomitowego oraz 859 ton destruktu.

Nasze Stacje Uzdatniania Wody są wciąż modernizowane. Udoskonalane technologie oczyszczania wody, pozwalają na to, aby jakość wody była na najwyższym możliwym poziomie.

Duża rura sieci wodociągowej

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Utrzymanie sieci

Długość sieci wodociągowej wynosi 206,97 km, sieci kanalizacji sanitarnej – 52,9 km (stan na dzień 31.01.2021 r.).

Uzdatnianie wody

Na terenie gminy Wiązowna znajdują się trzy stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Majdan, Lipowo i Rzakta. Największa z nich – stacja w Rzakcie, jest w pełni zautomatyzowanym, nowoczesnym obiektem, osiągającym wydajność do 1400 m³ wody/dobę.

Oczyszczanie ścieków

Ścieki z terenu gminy odprowadzane są siecią kanalizacyjną do Oczyszczalni Ścieków w Emowie, gdzie następuje ich oczyszczenie w technologii przepływowej, a następnie  odprowadzenie do rzeki Mieni. Maksymalna dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 1600 m³/dobę.

DROGI I OŚWIETLENIE

Dbamy o infrastrukturę drogową, jak również odpowiadamy za utrzymanie oświetlenia drogowego. W naszym zarządzie znajduje się około 260,6 km dróg zakwalifikowanych jako drogi gminne, w tym drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej, wymagające stałego nadzoru i remontów. Upoważnienie jakie otrzymaliśmy od Wójta Gminy Wiązowna pozwala nam na uzgadnianie zjazdów z dróg na przyległe posesje.

Realizując zadanie w zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonujemy prace polegające na:

 • równaniu, doziarnianiu, utwardzaniu odcinków gruntowych;
 • naprawach ubytków kruszywem lub masą asfaltową na zimno;
 • koszeniu poboczy dróg;
 • utrzymaniu czystości  w pasie drogowym oraz na przystankach autobusowych;
 • utrzymaniu infrastruktury przystankowej;
 • zimowym utrzymaniu dróg, odśnieżaniu oraz usuwaniu śliskości.

Mając na uwadze, że oświetlenie uliczne zapewnia bezpieczeństwo na drogach, od 2015 r. zajmujemy się jego utrzymaniem na łącznej długości ok. 26 km dróg.

drogi i oświetlenie
breloczek dom z kluczami

LOKALE

Administrujemy 13 lokalami użytkowymi oraz 13 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1815,19 m², które wchodzą w skład komunalnego zasobu Gminy.

Osoby zainteresowanie wynajmem zachęcamy do kontaktu.

 

TARGOWISKO

Zajmujemy się administracją Targowiska Gminnego “Mój Rynek” w Wiązownie oraz placu targowego w Gliniance.

„Mój Rynek” działa w centrum Wiązowny przy ul. Lubelskiej 33a. W obiekcie do dyspozycji handlowców jest 51 miejsc: 9 pawilonów, 10 stanowisk przeznaczonych do handlu w hali głównej, 26 stanowisk do handlu pod zadaszeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do handlu z samochodu. 

Powierzchnia handlowa targowiska podzielona jest na trzy sektory sprzedaży: produktów rolno-spożywczych, produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz artykułów pozostałych.

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-15:00

Handlujący mogą realizować sprzedaż produktów również na placu targowym w Gliniance.

 

Warzywa i owoce w skrzyniach

Strefa mieszkańca

brak dostępnych lokali

KRYTERIA OCENY WNIOSKU

Przyznanie lokalu mieszkalnego odbywa się w systemie punktowym po wypełnieniu wniosku o jego przyznanie.

Poniżej wymieniamy kryteria oceny wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego. Kryteria wynikają z załącznika nr 2 do uchwały Nr 48.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. :

 1. Zamieszkiwanie w granicach gminy Wiązowna z zamiarem stałego pobytu – max 5 pkt.
 2. Powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu- max 5 pkt.
 3. Warunki mieszkaniowe – max 6 pkt.
 4. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – max 12 pkt.
 5. Bezdomność w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej -max 8 pkt.
 6. Stan rodzinny – max 4 pkt.
 7. Okres oczekiwania- max 3 pkt.
 8. Wiek wnioskodawcy – max 3 pkt.
 9. Choroby wnioskodawcy lub członka rodziny – max 5 pkt.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego

brak dostępnych lokali

KROK 1 Opinia o możliwości przyłączenia do sieci

KROK 1 Opinia o możliwości przyłączenia do sieci

WAŻNE

Jeśli posiadasz warunki zabudowy lub Twoja nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możesz przejść bezpośrednio do Kroku 2- Warunki techniczne.

1. W jakim celu wydawana jest opinia?

Opinia wydawana jest aby:

 • dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Co zrobić, żeby otrzymać opinię?

 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku kopię aktualnej mapy, która określa usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl, pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 10:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Opinia zostanie przygotowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 106.

Opinia o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

KROK 2 Warunki techniczne przyłączenia do sieci

KROK 2 Warunki techniczne przyłączenia do sieci

1. Kiedy wydawane są warunki techniczne?

Warunki techniczne wydawane są gdy:

 • chcesz podłączyć swoją nieruchomość do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej;
 • planujesz zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;
 • posiadasz decyzję o pozwoleniu na budowę.

2. Co zrobić, żeby otrzymać warunki techniczne?

 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku plan zabudowy lub plan sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl, pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 10:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Warunki techniczne lub odmowa ich wydania wraz z uzasadnieniem zostaną przygotowane:

 • w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku w przypadku budynków mieszkalnych,
 • w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach.

Termin wydania warunków technicznych może zostać przedłużony o kolejne 21 do 45 dni tylko w uzasadnionych przypadkach.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 106.

KROK 3 Przygotowanie planu sytuacyjnego

KROK 3 Przygotowanie planu sytuacyjnego

 1. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych zleć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia opracowanie planu sytuacyjnego przewidującego przebieg przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
 2. Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej:
  • część opisową określającą lokalizację przyłącza,
  • zestawienie materiałów z jakich zostanie wybudowane przyłącze (średnica i wytrzymałość rur, rodzaj zasuwy, itp.),
  • charakterystykę usytuowania wysokościowego uwzględniającą zagłębienie, spadki i przekroje,
  • trasę przebiegu przyłącza wrysowaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, zaleca się uzgodnienie przebiegu przyłącza na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
 4. W przypadku gdy przyłącze będzie przebiegać przez cudzą nieruchomość konieczne jest uzyskanie prawa do dysponowania gruntem (służebność, użyczenie itp.).
KROK 4 Budowa przyłącza

KROK 4 Budowa przyłącza

Jakie podjąć kroki w celu wybudowania przyłącza?

 1. Wybrać firmę, która wykona przyłącze.
 2. Złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, co najmniej 3 dni przed zamiarem budowy przyłącza, zgłoszenie robót budowlanych. Do zgłoszenia dołącz kopię planu sytuacyjnego.
 3. Wykonać przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne.
 4. Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
KROK 5 Odbiór przyłącza i podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków

KROK 5 Odbiór przyłącza i podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków

Co zrobić, aby dopełnić formalności związanych z odbiorem przyłącza i podpisać umowę na dostawę wody/odbiór ścieków?

 • Uzupełnić wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego i podpisanie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków.
 • Dołączyć do wniosku:
  – geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 1 egz.,
  – dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością przyłączaną do sieci.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl, pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 10:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie dokona odbioru wybudowanego przyłącza po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z planem sytuacyjnym załączonym do zgłoszenia budowy. W przypadku stwierdzenia przez pracowników ZGK w Wiązownie odchyleń od planu przyłącze nie zostanie odebrane.

Po przygotowaniu umowy i dokumentów odbiorowych pracownik Zakładu skontaktuje się z wnioskodawcą w celu umówienia terminu podpisania dokumentów.

Zmiana grupy taryfowej na I następuje po złożeniu jednego z niżej wymienionych zaświadczeń:

 • informacja o zameldowaniu;
 • informacja o posiadaniu budynku z pozwoleniem na użytkowanie do celów mieszkaniowych;
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru wyborców.
  Zmiana grupy taryfowej następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Odbiorcy złożonego w Biurze Obsługi Klienta, przesłanego faxem, e-mailem lub dostarczonego w inny sposób.

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków odbywa się na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej. Umowa może zostać podpisana z:

 • osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości, do którego ma być dostarczona woda i/lub odprowadzane ścieki,
 • osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności lub władania nieruchomością (akt notarialny, numer księgi wieczystej, akt własności ziemi itp.).

Rozwiązanie umowy

Umowa może zostać rozwiązana przez odbiorcę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy następuje na mocy pisemnego wniosku, który można dostarczyć osobiście do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej, bądź wysłać listem poleconym. Okres wypowiedzenia biegnie od daty doręczenia wniosku o wypowiedzenie ze skutkiem na koniec miesiąca.

Zakład może rozwiązać umowę w przypadku:

 • rażącego naruszenia postanowień umowy w zakresie obowiązków odbiorcy,
 • gdy odbiorca opóźnia się z zapłatą za wodę i/lub ścieki przez dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy lub utraty tytułu prawnego do korzystania z obiektu budowlanego, do którego dostarczana jest woda i odprowadzane ścieki.

Zmiana odbiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej. Obowiązek zawiadomienia o zmianie i złożenia wniosku o zawarcie nowej umowy, ciąży na nowym odbiorcy.

Faktura – objaśnienia

 • Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Zakład, w okresach obrachunkowych określonych w umowie.
 • Jeżeli odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Zakładu, faktury oraz inne dokumenty wysyłane przez Zakład na znany mu adres, uznaje się za doręczone odbiorcy.
 • Odbiorca akceptuje bez własnego podpisu, faktury wystawione przez Zakład.
 • Faktura za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiona jest za okres obrachunkowy określony w umowie.
 • Uiszczenie opłat za wystawione faktury następuje na indywidualne konto odbiorcy.
 • W przypadku dokonywania opłat przelewem za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zakładu.

Reklamacje

Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Zakład umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji. Zakład jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Zakładu lub jej doręczenia do Zakładu w inny sposób.
W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni od dnia złożenia reklamacji.

Nieterminowe wpłaty

W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Zakład będzie obciążał Odbiorcę odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z dokonanych przez Odbiorcę wpłat będą pokrywane będą należności Zakładu w następującej kolejności:
1) opłaty zaległe;
2) odsetki za zwłokę;
3) opłaty bieżące.

Zgubienie

W przypadku zgubienia faktury prosimy o kontakt z biurem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie pod nr tel: (22) 789-33-01 wew. 107.

Nadpłaty

W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Rozliczenia za dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków są prowadzone, przez Zakład z odbiorcą na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i/lub odprowadzanych ścieków.

Taryfa za wodę i odbiór ścieków obowiązuje przez okres od 22 października 2021 r. – 22 października 2022 r. r.

Aktualna taryfa: woda

Grupa I

Odbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,30 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa II

Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., pobierający wodę do celów prowadzonej działalności, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,30 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa III

Gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne, zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,30 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa IV

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności oraz odbiorcy zużywający wodę na cele budowlane, używający wodomierzy o Ø nie większym niż 3/4, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 5,20 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa V

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 3/4 ” do 2”, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 6,24 netto
Opłata abonamentowa 23,08 netto
Grupa VI

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 2″, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 6,24 netto
Opłata abonamentowa 35,90 netto
Grupa VII

Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody w okresach kwartalnych.

Cena wody (zł/m³) 3,30 netto
Opłata abonamentowa 8,86 netto

Aktualna taryfa: ścieki

Grupa I

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 7,89 netto
Opłata abonamentowa 9,65 netto
Grupa II

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 7,89 netto
Opłata abonamentowa 8,58 netto
Grupa III

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in . przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 10,66 netto
Opłata abonamentowa 9,65 netto
Grupa IV

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, co jeden miesiąc.

Cena ścieków (zł/m³) 10,66 netto
Opłata abonamentowa 4,82 netto
Grupa V

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 10,66 netto
Opłata abonamentowa 8,58 netto
Grupa VI

Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, co jeden miesiąc.

Cena ścieków (zł/m³) 11,99 netto
Opłata abonamentowa 12,32 netto

 

Zmiana Grupy

 1. Zmiana grupy taryfowej następuje z datą prawidłowo złożonych oświadczeń.
 2. Decyzję o zaliczeniu do konkretnej grupy podejmuje pracownik ds. rozliczeń.

Pliki do pobrania:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Taryfa obowiązująca od 22.10.2021 r.

Dopłaty
Karta Dużej Rodziny

Dopłata do wody dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny dotyczy gospodarstw domowych, w których zamieszkują dzieci do ukończenia 18 roku życia lub dzieci, które się uczą lub studiują w wieku do 25 roku życia.

 • Osoba ubiegająca się o dopłatę zobowiązana jest do przedstawienia swojej Karty Dużej Rodziny jak również Kart dzieci.
 • Karta może zostać przedstawiona w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.
 • Z karty odnotowane zostaną następujące dane: imię nazwisko, data ważności, numer karty.
 • Mieszkańcy, którzy złożyli Karty Dużej Rodziny w poprzednim okresie nie są zobowiązani do jej przedstawienia, pod warunkiem, że nie utraciła ona ważności.
W przypadku utraty ważności karty, należy przedstawić aktualną. Nie przedstawienie ważnej karty skutkować będzie utratą prawa do dopłaty!

Dopłata zostaje naliczona od dnia przedstawienia Karty Dużej Rodziny. Dopłata dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wynosi 0,77 gr do każdego m³ dostarczonej wody brutto.

Wodomierz

Wodomierz jest przyrządem pomiarowym, który pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³.

Odczyt wodomierza

Odczyty dokonywane są przez pracowników ZGK w Wiązownie w dni robocze w godz.:

 • u klientów indywidualnych:
  10:00 – 18:00 – w okresie od 1 marca do 31 października;
  8:00 – 15:00 – w okresie od 1 listopada do końca lutego;
 • u klientów instytucjonalnych:
  8:00 – 15:00 – przez cały rok.opis wodomierza

ROZŁOŻENIE NA RATY/ODROCZENIE PŁATNOŚCI

WSPARCIE W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wniosek o umorzenie albo odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności zawiera w szczególności:

 1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
 2. kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;
 3. informację o :
  • sytuacji majątkowej dłużnika i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu;
  • innych istniejących zobowiązaniach dłużnika;
 4.  przyczyny ubiegania się o umorzenie albo odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności;
 5. proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia.

Pliki do pobrania:

Uchwala nr 29.IX.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

W RAMACH PAKIETU #WIAZOWNAPOMAGA

 1. Rozłożenie płatności za wodę i ścieki na trzy raty;
 2. Wstrzymanie działań windykacyjnych dot. należności za wodę i ścieki powstałych po dniu wejścia w życie zarządzenia tj. wysyłanie wezwań do zapłaty, pism windykacyjnych, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego;
 3. Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym, przyłączu kanalizacyjnym i LPT (lokalnym punkcie tłocznym) należącym do odbiorcy do czasu odwołania stanu epidemii.

Wypełniony wniosek o udzielenie wybranej formy wsparcia należy dostarczyć w jeden z wymienionych sposobów:

 • przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl w temacie wiadomości należy wpisać:”#WiazownaPomaga” ,
 • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna z dopiskiem: „#WiazownaPomaga” .

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, tel. 22 789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.


Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE-NR-45.237.2020(2)

BADANIA I OCENA JAKOŚCI WODY

Rzakta

Stacja uzdatniania wody (SUW)


Woda przydatna do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym, o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę.


Zawartość manganu i żelaza w wodzie.

<0,50µg/l

<4,8µg/l

Ocena jakości wody Badanie - mikrobiologia Badanie organoleptyczne i fizykochemiczne

Lipowo

Stacja uzdatniania wody (SUW)


Woda przydatna do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym, o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę.


Zawartość manganu i żelaza w wodzie.

<3,3µg/l

<11µg/l

Ocena jakości wody Badanie - mikrobiologia Badanie organoleptyczne i fizykochemiczne

Majdan

Stacja uzdatniania wody (SUW)


Woda przydatna do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym, o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę.


Zawartość manganu i żelaza w wodzie.

<0,50µg/l

<5,60µg/l

Ocena jakości wody Badanie - mikrobiologia Badanie organoleptyczne i fizykochemiczne

MIEJSCOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA ZASILAJĄCE STACJE UZDATNIANIA WODY 

WNIOSKI Z ZAKRESU WOD-KAN:

Cennik usług dodatkowych

Nazwa usługi Cena brutto – zł Dodatkowe informacje
Wywóz nieczystości płynnych (umowa z ZGK w Wiązownie) 23 zł m³ Nieczystości wybierane są od 5 m³, nie wybieramy nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków
Wywóz nieczystości płynnych (brak umowy) 30 zł m³ Nieczystości wybierane są od 5 m³, nie wybieramy nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zlecenia na wywóz nieczystości płynnych przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 130.

MODEL SIECI DRÓG PUBLICZNYCH

 

LEGENDA
drogi krajowe

autostrada A2 i drogi ekspresowe S2 i S17
droga wojewódzka
drogi powiatowe

drogi gminne

 

WNIOSKI

Wniosek o lokalizację/przebudowę zjazdu

 • Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 • Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd lub przy której zjazd ma być przebudowany (zarządca drogi może zażądać dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tej nieruchomości). Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 • Złóż wniosek wraz z załącznikami.

Załącznik do wniosku

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek.

 

W celu uzyskania informacji w sprawie uzgodnienia czasowej lub stałej organizacji ruchu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

(22) 789-01-33 wew. 204

Wniosek o lokalizację/przebudowę zjazdu

Strefa przedsiębiorcy

Brak dostępnych lokali

Brak dostępnych lokali

Gdzie można handlować?

Zajmujemy się administracją Targowiska Gminnego “Mój Rynek” w Wiązownie oraz placu targowego w Gliniance.

Targowisko gminne „Mój Rynek” w Wiązownie dysponuje 51 miejscami handlowymi w tym: 9 pawilonami, 10 stanowiskami przeznaczonymi do handlu w hali głównej, 26 stanowiskami do handlu pod zadaszeniem, 6 stanowiskami przeznaczonych do handlu z samochodu oraz 15 stanowiskami do handlu wolnostojącego bez zadaszenia.

Targowisko czynne jest w następujących godzinach

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-15:00

Wynajem powierzchni

Powierzchnia handlowa targowiska dzieli się na 2 sektory:

 1. Sektor 1 – 26 stanowisk z przeznaczeniem do sprzedaży produktów rolno – spożywczych – co stanowi 51% powierzchni handlowej targowiska, w tym 3 stanowiska handlowe do sprzedaży produktów rolno – spożywczych z upraw ekologicznych – co stanowi ponad 11% powierzchni handlowej targowiska przeznaczonych na produkty rolno – spożywcze.
 2. Sektor 2 – 25 stanowisk do sprzedaży artykułów pozostałych– co stanowi 49 % powierzchni handlowej targowiska.

Rezerwacji dokonuje się odpłatnie na okres: 30 dni, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Wystarczy złożyć wniosek o rezerwację stanowiska handlowego do administratora targowiska lub pod numerem telefonu 607-300-171, 603-233-706.

Wniosek można również uzupełnić klikając wolne stanowisko na poniższym schemacie.


Pliki do pobrania:

Regulamin targowiska.


Handlujący mogą realizować sprzedaż produktów również na placu targowym w Gliniance przy ul. Kościelnej.

Zajęcie powierzchni handlowej na placu targowym nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

 

przesuń aby zobaczyć cały plan

2PD
1PM
2PM
3PD
1PD
10SH +
9SH +
1SH +
8SH +
2SH +
7SH +
3SH +
6SH +
4SH +
5SH +
5PD
4PM
5PM
4PD
2TW +
1SW +
8SW
9SW
2SW +
7SW
10SW
3SW +
6SW
11SW
4SW
5SW
12SW
SM1
SM2
SM3
1TW +
16SW
17SW
24SW
15SW
18SW
23SW
14SW
19SW
22SW
13SW
20SW
21SW
SM4
SM5
SM6
 • PD - duży pawilon - 34.5 m
 • PM - mały pawilon - 16.6 m
 • SH - stoły hala targowa
 • TW - stoły dodatkowe
 • SW - stoły pod wiatą
 • SM - miejsca postojowe
dostępna
powierzchnia
niedostępna
powierzchnia
+ - wybierz, aby przejść do formularza

REGULAMIN

REGULAMIN TARGOWISKA

Regulamin Targowiska
SUKCESYWNY ODBIÓR, WYWÓZ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SUW
Brak aktualnie prowadzonych postępowań

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą!

Formularz kontaktowy